fbpx
Delen:

PM-Activa

Activaregistratie

Veelal wordt de registratie van de activa van een organisatie bijgehouden door het accountants- of administratiekantoor. Bij de ontwikkeling van PM-Activa is tevens rekening gehouden met overige aspecten ten behoeve van de intermediair. Zo kunnen naast de vastlegging van de activa steeds volgens diverse verschillende afschrijvingsmethodes de waarden per periode worden opgevraagd; zowel van één actief als van alle activa in meerdere overzichtsvormen, zowel tegen commerciële als tegen de fiscale waarden volgens de geldende fiscale wetgeving.

Tevens kunnen de inkoopfacturen, de verzekerde waarden en de (verwijzing naar de) polissen in PM-Activa worden opgeslagen. Van bijvoorbeeld de investeringssubsidies, zoals de kleinschaligheidsinvesteringen, kunnen berekeningen worden gemaakt en per jaar worden vastgelegd. Al deze gegevens worden direct vastgelegd teneinde in een later stadium te kunnen raadplegen wanneer desinvesteringen (verkopen) plaatsvinden.

Mutaties kunnen worden verwerkt, waarbij de invloed op de waarde en de afschrijvingen direct zichtbaar zijn. PM-Activa is ondersteunend bij het opstellen van begrotingen en het bepalen van de afschrijvingskosten, daar de afschrijvingen over de toekomstige perioden inzichtelijk zijn.

De overzichten kunnen direct worden ingelezen in de rapportgenerator PM-Report en zijn ondersteunend voor diverse SBR-rapportages. Deze overzichten zijn volledig afgestemd op de werkprogramma's die gebruikt worden in de accountants- en administratiepraktijk.

 

De belangrijkste voordelen

  • Alle documenten, zoals inkoopfacturen, verzekeringsbewijzen, polissen en onderhoudsfacturen worden digitaal opgeslagen
  • Ondersteunend bij het opstellen van begrotingen en het bepalen van de afschrijvingskosten
  • Gegevens van alle klanten op dezelfde wijze gerangschikt
  • Invloed van mutaties op de waarde en afschrijvingen direct inzichtelijk

De belangrijkste functies

  • Waarden opvragen per periode volgens verschillende afschrijvingsmethodes
  • Zowel de bedrijfseconomische waarde als de fiscale waarde zijn opvraagbaar
  • Export van overzichten naar MS-Excel
  • Inlezen overzichten in PM-Report

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer