fbpx
Delen:

PM-Record File

Digitaal dossier

In het digitale dossiersysteem kan een mapindeling worden opgenomen van het eigen kantoor of van een beroepsorganisatie, maar ook een indeling voor projecten of particulieren.

Er is een digitale uitwisselingsmogelijkheid met online klantdossiers (DigiRecord.nl), waarbij werkstromen gekoppeld kunnen worden aan documenten, inclusief digitale handtekeningen en vele signaleringsfuncties.

De registratie van de documenten en bestanden is eenduidig. Documenten kunnen worden voorzien van metagegevens, waardoor zij altijd gemakkelijk zijn op te zoeken.

Vanuit MS-Word, MS-Excel, MS-Outlook en MS-Exchange kunnen de bestanden direct worden opgeslagen in de dossiers (PM-Office Integration).

Ideaal voor permanente dossiers en jaardossiers, waarin naast correspondentie per onderwerp tevens de dossierstukken bij samenstel- en controleopdrachten kunnen worden vastgelegd. Middels leadsheets per onderwerp zijn de specificaties per onderwerp eenvoudig op te vragen

 

De belangrijkste voordelen

  • Digitale uitwisseling met online klantdossiers DigiRecord.nl
  • Werkstromen kunnen aan documenten worden gekoppeld
  • Digitale handtekening
  • Middels metagegevens kunnen documenten gemakkelijk opgezocht worden

De belangrijkste functies

  • Overzichtelijke vastlegging dossierstukken in permanent / jaar- of fiscaal dossier
  • Mogelijkheid tot gebruik van dossiersjabloon conform standaard kwaliteitseisen van resp. NOAB, NBA en SRA of uw eigen inrichting
  • Voorbereid op de collegiale toetsing betreffende de volledigheid, juridische compleetheid en kwaliteit van de dossiers
  • Zoek- en filterfuncties

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer