fbpx
Delen:

PM-Record Progress

Geïntegreerde voortgangsbewaking

De module PM-Record Progress is een geïntegreerde voortgangsbewaking die waarborging mogelijk maakt dat de te verrichten werkzaamheden tijdig en volledig worden uitgevoerd.

Per klant worden de overeengekomen werkzaamheden vastgelegd in de centrale database. Per werkitem kan worden aangegeven wie de eerste of de tweede verantwoordelijke is voor de afwerking van dit item. Per dag worden de te verrichten werkzaamheden getoond en kan worden aangegeven wanneer en door wie deze zijn uitgevoerd.

Voortgangsbewaking is een essentieel onderdeel binnen de richtlijnen voor Horizontaal toezicht.

De belangrijkste voordelen

  • Knelpunten simpel te detecteren
  • Duidelijk voor werknemers welke werkzaamheden ze bij een bepaalde klant moeten verrichten en hoeveel tijd er maximaal voor deze werkzaamheden is ingeschaald
  • De voortgang is zowel per klant, periode, werknemer, als per werksoort nauwgezet te volgen

De belangrijkste functies

  • Genereren planningsoverzichten en voortgangsoverzichten op diverse niveaus
  • Planning op eenvoudige wijze dynamisch wijzigen

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer