fbpx

Pro Management introduceert de SBR Webmanager

Delen:

De release van de SBR Webmanager van Pro Management Software betekent een verdere uitbreiding van de mogelijkheden van een intermediair op het gebied van SBR-rapportages en - aangiften, met name op het gebied van digitale autorisatie/goedkeuring door cliënten!
Dit betreft een welkome aanvulling, zeker nu beroeps- en vakorganisaties (digitale) autorisatie/goedkeuring per aangifte/rapportage ten zeerste aanbevelen aan hun leden.

Mogelijkheden SBR Webmanager

De SBR Webmanager is een online portaal waartoe een cliënt van een intermediair toegang verschaft kan worden, betreffende cliënt heeft hiermee altijd inzage in de (status van) SBR-berichten die door een intermediair voor hem opgesteld (en verzonden) zijn.
De SBR Webmanager voorziet in de mogelijkheid tot instellen van autorisaties van cliënten (van een intermediair) door een intermediair zodat SBR-rapportages en -aangiften door hen ingezien, beoordeeld, goed- of afgekeurd en verzonden kunnen worden naar de uitvragende partijen.

Gebruiken van SBR Webmanager

Wij bevelen het gebruik van de SBR Webmanager ten zeerste aan!
Anno 2016 dient een intermediair een online (SBR)portaal in gebruik te hebben, daarnaast vormt digitale goedkeuring per individuele aangifte/rapportage een vereiste (ook van vak- en beroepsorganisaties) met het oog op de aansprakelijkheid van de intermediair.

Account SBR Webmanager

Toegang van een cliënt tot de SBR Webmanager wordt verschaft door de intermediair middels de aanmaak van een account in de SBR Manager (PM-Record!). Hiervoor dient de intermediair een licentieovereenkomst met Pro Management Software tot stand te brengen.
Het account (lees: de licentie) dat aangemaakt loopt, conform onze standaard licentievoorwaarden, minimaal tot aan het eind van een kalenderjaar, en kent een opzegtermijn van 3 maanden.

login sbrwebmanager

Stappenplan voor intermediair na keuze wel/geen gebruik SBR Webmanager

In principe heeft een intermediair de keuze tot het wel of niet gebruiken van de SBR Webmanager.

Onderstaand treft u de situatieschets voor wat betreft de te doorlopen procedure na het maken van deze keuze:

stappenplan

Meer informatie: Bekijk de volledige release notes van de SBR Webmanager

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer