fbpx

Support

Cursus PM-Report Jaarrekening Basis

Met de PM-Report training geven we antwoord op alle vragen van huidige en nieuwe gebruikers en leren we deze alle mogelijkheden van onze programmatuur. Gebruikers die een training of cursus PM-Report hebben gevolgd, halen meer rendement uit het programma en hiermee meer rendement uit hun organisatie. De training wordt gegeven door experts met een ruime ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en leidinggeven aan accountants- en administratiekantoren. Zij maken het mogelijk dat de cursisten binnen één dag geheel op de hoogte zijn van de functionaliteiten van de rapportgenerator. De cursus wordt gegeven via teams en is opgesplitst in twee dagdelen van 2,5 uur verspreid over 2 dagen.

Doelgroep:   Medewerkers welke zelfstandig jaarrapporten dienen te kunnen opstellen
Onderwerpen:  
 • Het in PM-Record vastleggen van de benodigde informatie per klant
 • Het vastleggen van klantspecifieke toelichtingen en grondslagen
 • Het importeren van cijfers uit de boekhouding
 • Het koppelen van grootboeknummers aan brugcodes
 • Het genereren van jaarrekeningen
 • Het aanpassen van gegenereerde rapporten
 • Het in SBR verzenden van de Publicatiestukken naar de Kamer van Koophandel
PM-modulen:    PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report
Prijs:   € 285,00


Bekijk data & aanmelden dag 1, duur cursus 2,5 uur

Bekijk data & aanmelden dag 2, duur cursus 2,5 uur

 

Cursus PM-Report Jaarrekening Gevorderden

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:   Medewerkers welke reeds met behulp van PM-Report zelfstandig jaarrapporten kunnen genereren.
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report en MS-Excel
Onderwerpen:  
 • Het vastleggen van klantspecifieke toelichtingen en grondslagen
 • Balance Base beheer; het zelf definiëren van fdf’s, aanpassen van brugcode omschrijvingen, voortgang/status inlezen cijfers en het deblokkeren perioden
 • PM-Report; inlezen van gegevens vanuit Balance Base, inlezen van gegevens uit een eerder gemaakt PM-Report (ook uit eerdere versies), handmatig invoeren van gegevens
 • Rapporten in eigen/kantoor lay-out maken, opslaan en gebruiken
 • Consolideren, automatische en handmatige eliminaties
 • Het in SBR-formaat verzenden van de Publicatiestukken naar de Kamer van Koophandel
PM-modulen:    PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report
Prijs:   € 185,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Record Dossier Secretariaat (File)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:   Office Managers, receptionisten, telefonistes, secretariaat, administratief medewerkers
Vereiste kennis:   Bekend met MS-Word
Onderwerpen:  
 • Het in PM-Record·aanmaken en onderhouden·van klanten en relaties
 • Genereren, opvolgen en afhandelen van interne berichten en notities
 • DocMaker: Het aanmaken van sjablonen in MS-Word
 • DocMaker: Correspondentie creëren in een eenduidige kantooreigen 'look & feel'
 • Registreren en vastleggen van bestanden, correspondentie·en e-mail berichten
 • Registreren en vastleggen van documenten en e-mail correspondentie middels Office Integration
PM-modulen:   PM-Record CRM (relatiekaarten), Berichten, PM-DocMaker, Digitaal Dossier, Bestandsregistraties, Office Integration
Prijs:   € 185,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM Record Werkprogramma's (Audit Plan)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, key-users, beheerders
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM
Onderwerpen:  
 • Het importeren van werkprogramma’s (rubriekenschema’s)
 • Het aanmaken van werkprogramma-sjablonen
 • Het klant specifiek maken van werkprogramma
 • Het werken met de module Audit Plan
 • Het in het digitale dossier registreren enb vastleggen van bestanden
 • Leadsheets: Audit Plan in combinatie met Balance Base en PM Digitaal Dossier
PM-modulen:   PM-Record CRM (klantenkaarten), Audit Plan, Digitaal Dossier en Balance Base
Prijs:   € 185,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM Urenregistratie en Facturatie (Time & Invoice)

De cursus wordt gegeven via teams en is opgesplitst in twee dagdelen van 2,5 uur verspreid over 2 dagen.

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, medewerkers belast met de facturatie
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM
Onderwerpen:  
 • Vastleggen van werkzaamheden, artikelen, tarieven, grootboeknummers, factuurteksten, factuurnummering, en contracturen
 • Het aanmaken van vaste prijsafspraken en voorschotfacturen
 • Het registreren van uren en kosten
 • Het factureren van tijd, producten, vaste bedragen, voorschotten en overige
 • Het generen van rapportages en overzichten
 • Digitaal factureren (per e-mail in pdf en xml-formaat)
 • HRM: Verlofregistratie en personeelskaarten (optionele uitbreiding)
PM-modulen:   PM-Record Beheer, CRM (klantenkaarten), HRM (personeelskaarten), urenregistratie, facturatie
Prijs:   € 285,00

Bekijk data & aanmelden dag 1, duur cursus 2,5 uur

Bekijk data & aanmelden dag 2, duur cursus 2,5 uur 

Cursus PM Record Dossier en Voortgang (File & Progress)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, key-users, beheerders
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM, MS-Explorer (Verkenner)
Onderwerpen:  
 • Het inrichten van en werken met de module Voortgang
 • Het aanmaken, onderhouden en wijzigen van digitale dossier structuren
 • Het genereren van digitale dossiers
 • Het werken met het digitale dossier
 • Het registreren van e-mails en bestanden in File en/of DigiRecord
 • Registreren en vastleggen van documenten en e-mail correspondentie middels Office Integration
PM-modulen:   PM-Record Beheer, CRM (relatiekaarten), Voortgang, Office Integration
Prijs:   € 185,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus SBR Rapportage

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, applicatiebeheerders
Vereiste kennis:   Geen
Onderwerpen:  
 • Rapportage vormen: jaarrekening, publicatiestukken, inrichtingsjaarrekening
 • Toelichtingen en grondslagen: vastleggen en bewerken in PM Record
 • Vaste gegevens: stamgegevens vastleggen in PM Record
 • Deponeren: Deponeren aan diversere uitvragende partijen
 • SBR Webmanager: online rapportages inzien en delen
PM-modulen:   PM Record, SBR Rapportage, (Balance Base)
Prijs:   € 185,00


Bekijk data & aanmelden 

 

Cursus Online dossiers en werkstromen (DigiRecord)

De cursus wordt gegeven via teams en bestaat uit 1 dagdeel van 2,5 uur.

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, applicatiebeheerders
Vereiste kennis:   Geen
Onderwerpen:  
 • Dossierstructuren: sjablonen toevoegen, koppelen en wijzigen
 • Gebruikers: toevoegen, uitnodigen en koppelen
 • Rollen: gebruikers koppelen
 • Dossiertoegang: geven, wijzigen of verwijderen
 • Bestanden: uploaden, bekijken en downloaden
 • Bestanden: bewerken, vervangen, verplaatsen, verwijderen of verbergen
 • Werkstromen en taken: sjablonen toevoegen, koppelen en afhandelen
 • Personalisatie: welkomsttekst, logo en hyperlinks toevoegen
 • Lokale installatie: op PC of laptop, tablet en smartphone
PM-modulen:   PM Online Portal, DigiRecord
Prijs:   € 185,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus Online PM CRM Relatiebeheer

De cursus wordt gegeven via teams en is opgesplitst in twee dagdelen van 2,5 uur verspreid over 2 dagen.

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, applicatiebeheerders
Vereiste kennis:   Geen
Onderwerpen:  
 • Gebruikers: toevoegen, uitnodigen en koppelen
 • Rollen: gebruikers koppelen
 • Relaties en medewerkers uitnodigen: toegang geven, wijzigen of verwijderen
 • Accounts aanmaken: KVK import of handmatig, API
 • Contactpersonen aanmaken: importeren met vCard of handmatig
 • Activiteiten: registeren van taken, telefoongesprekken, e-mail, afspraken en poststukken
 • Labels: toekennen en gebruiken
 • Overzichten (exporteren): csv bestanden en interne overzichten raadplegen
 • Koppelingen (PM Record): mogelijkheden om te koppelen en de synchronisatie instellen met PM Record
 • Personalisatie: welkomsttekst, logo en hyperlinks toevoegen
 • Lokale installatie: op PC of laptop, tablet en smartphone
PM-modulen:    PM Online Portal, PM CRM
Prijs:   € 235,00


Bekijk data & aanmelden dag 1, duur cursus 2,5 uur

Bekijk data & aanmelden dag 2, duur cursus 2,5 uur

 

 

Nieuwsbrief PM

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer